Select Page

Lean Agile coaching og rådgivning

Smidig transformasjon og optimalisering av arbeidsprosesser både for små og større distribuerte team. I tillegg til SAFe, LeSS, Agile Kata, Scrum, Kanban, Lean, XP og PMP bruker vi også sunn fornuft for at foreslåtte løsninger skaper mest mulig verdi til kunden.

sHvordan

Lean, Agile, Systems thinking, Scientific thinking og Design thinking satt i system

Den magiske miksen som aksellererer verdiskapingen

Alle har hørt om smidig/agile og lean utvikling. Mange sier de praktiserer disse i form av Scrum, XP, Kanban og andre prosesser. Sannheten er at mange sliter med å realisere verdien ved bruk av smidige metoder og rammeverk. Vi har hands-on erfaringer ved bruk av de fleste Lean og Agile metoder Kombinasjonen både i Norge og utlandet og kan med stor sikkerhet hjelpe deg under din transformasjon:

 • Lean Agile rådgivning og undervisning til alle nivåer i selskapet
 • Design av Lean Agile transformasjon for å sikre:
  • Raskere tilgang til markedet
  • Kvalitet i utviklet produkt
  • Produktivitet i utviklingsavdelingen
  • Skalerbarhet
  • Tilfredse ansatte og kunder

Du reiser aldri alene når du har oss med på laget. Vi holder deg i hånden og går veien sammen med deg steg for steg inntil du er fortrolig med konseptene og ser at endringene vedvarer og virker.

Og ja, vi er sertifisert innen SAFe, Scrum, Agile Kata, LeSS og flere.

 

Lean Agile lederskap

DevOps, kontinuerlig utvikling, integrasjon og utrulling

Innebygd kvalitet i produkter

Innovasjon og kompetansebygging under utvikling

kartlegging og optimalisering av verdikjede

Våre lange og sammensatte erfaringer er din garanti