Vårt løfte til deg

Vi skaper merverdi for våre kunder gjennom våre tjenester og produkter. Ethvert tiltak vi gjennomfører for ditt selskap skal være med på å bygge opp under dine strategier og sørge for at dere kommer nærmere målet.

Hvordan

Steg vi tar for å sikre din investering

Vårt overordnede mål er å sikre kontinuerlig høy leveransekvalitet

For å nå dette målet tilbyr vi følgende modeller:

 • Agile coaching og rådgivning: Hjelper deg med å nå målbildet som ivaretar etablering av sunne strukturer, teknologiske valg, produktive prosesser og glade medarbeidere.
 • Dedikert team: Kunde og Diglab følger opp teamet
 • Prosjektteam: Leveranse på spesifikasjon fra kunde
 • Rekrutteringstjenester: Henting av kompetent personell fra utlandet

Vi vet at positive økonomiske resultater ikke kommer fra ingensteds. Den eneste måten å levere positive resultater på er å gjøre kostnadene dine mindre enn inntektene dine. Selvfølgelig trenger du ikke å si opp alle dine ansatte eller skalere ned din utviklingsaktivitet! Det du trenger å gjøre er å balansere mellom det du bruker og hva du får inn. Diglab kan hjelpe deg med å finne de rette utviklere, testere, DevOps-ingeniører og andre fagfolk som trengs for en vellykket og lønnsom utvikling til en akseptabel pris.

Dedikert team betyr at vi tilbyr deg et helt team som jobber under din instruks og eventuelt sammen med din organisasjon i Norge. Dette er en kontinuerlig og langsiktig samarbeidsform der kommunikasjonen foregår online og ved regelmessige besøk.

For å sikre at teamet fungerer optimalt tilbyr vi støttetjenester som:

 • Oppsett av produktive team
 • Motivasjon og kompetanse
 • Sløsingshåndtering / Waste Management
 • Kommunikasjon på tvers av kulturer

Uansett hvilke tjenester du benytter deg av vil du kunne regne med tett oppfølging av våre erfarne medarbeidere som sørger for fornøyde ansatte og et godt arbeidsmiljø.

Oppfølgingen vi gjør dekker også:

 • Utvelgelse og evaluering av team med ulik kompetanse og bakgrunn
 • Integrasjon av teamet i kundens miljø
  • Introduksjon av utlandet, kulturelle forskjeller og OBS-punkter overfor kunde
  • Introduksjon av Norge, norsk væremåte og arbeidsmetodikk til det utenlandske teamet.
  • Fasilitere og være med på alle daglige møter den første uken
  • Oppfølging av arbeidsprosesser, metodikk, teknisk kvalitet og forståelse av kravspesifikasjonen.
  • Oppfølging med lokal HR-ansvarlig.
  • Oppfølgingssamtaler med hvert enkelt teammedlem.
  • Fortløpende kontakt og evaluering med kunden om hvordan arbeidet blir utført og eventuelle justeringer.
  • Sikring av fungerende arbeidsprosesser og kommunikasjonskanaler.
  • Detaljert kompetansekartlegging for hvert enkelt medlem og hvordan det matcher kundens  kravspesifikasjon.

Vi har lang erfaring innenfor dette område og vet hva som skal til for å få konseptet til å fungere i praksis. Våre erfaringer bygger på samarbeid med team fra blant annet India, Russland, Ukraina, Litauen, Brasil, USA, Sverige, Polen, Tyskland, Costa Rica og Storbritannia.

Vi sikrer beste match, setter opp, integrerer og gjennomfører sammen med deg

Vi holder deg i hånden og går veien sammen. Du blir ikke forlatt etter å ha signert kontrakten

Tett oppfølging og støtte hele veien til målet og et godt stykke etterpå

Vi garanterer at du blir fornøyd