EUs AI lov: Hva betyr den for din organisasjon?

Online ,Norway

Visste du at i 2026 vil "EU AI Act" gjelde i hele EU/EØS området, inkludert Norge? EUs nye regelverk for kunstig intelligens er relevant for varer og tjenester der kunstig intelligens benyttes. Det stilles strenge krav til både risikostyring, kvalitetskontroll og dokumentasjon. John Arthur Berg fra Solfi er ekspert på området og vil i løpet av dette webinaret gi oss innsikt i hva det nye lovverket egentlig betyr og dekke følgende emner:

Bakgrunn for den nye lovgivningen
AI Act og GDPR
Introduksjon til det nye regelverket
Her kommer du også til å få konkrete tips til hvordan din organisasjon kan forberede seg.

Gratis