Select Page

Teamutvikling

Det handler om folk og flyt®

 

Lær hvordan du bygger gode effektive, motiverte og fleksible team som skaper kontinuerlig verdi og innfrir forventningene både i dag og i morgen.

Agile retrospective (1 dag)

Her lærer vi hvordan man fasiliteterer gode retrospektive der man bygger tillit, transparens for å kunne drive kontinuerlig forbedring. Vi øver på forskjellige metoder for å drive brainstorming, identifisering av forbedringer og oppfølging av avtalte tiltak.

Agile estimering (1/2 dag)

Her går vi gjennoim hva må til for å lage sunne estimater som gir forretningssiden nok tillitt til planlegging av markedseventer og utslipp av nye prodiukter og versjoner av eksisterende produkter. Vi lører også hvordan man bruker Planning Poker og andre estimeringsmetoder.

Agile problem solving (1/2 dag)

Vi går gjennom en velutprøvd mekanisme for analyse av problem, rotårsaksanalyse og identifisering av mulige løsninger og prioritering av disse. Vi øver også på å skrive veldefinerte problemstillinger. Et veldefinert problem er halvveis løst problem.

Servant Leadership/Tjenende ledelse (4 dager)

Vellykkede ledere er de med sterk karakter og evnen til å lede med mot, ydmykhet og medfølelse. Heldigvis er karakter ikke noe vi bare er «født med». Karakter er noe som kan utvikles over tid. I dette programmet vil du få muligheten til å utforske syv dimensjoner av ledelse som er assosiert med sterk karakter gjennom casestudier og eksempler. Du vil også gjennomføre selvrefleksjonsøvelser, vurderinger og aktiviteter for å sette i gang og fortsette arbeidet med å utvikle disse karakterdimensjonene.

OKR Practitioner/utøver(1 dag)

Ønsker du å bli en ekspert på OKR-rammeverket og ta karrieren din til neste nivå? Se ikke lenger enn vårt Certified OKR Practitioner-opplæringsprogram! Dette kurset er designet for alle i en organisasjon som vil være involvert i implementering av OKR-er, fra teammedlemmer til ledere. Kurset vil gi deg kunnskapen og ferdighetene du trenger for å bli en vellykket OKR-utøver, fra å forstå hva OKR-er er og hvordan de fungerer, for å effektivt formulere og utføre OKR-er. Ved slutten av kurset vil du ha en dyp forståelse av OKR-rammeverket og de praktiske verktøyene du trenger for å bruke det i din egen organisasjon.

SAFe for Teams (2 dager)

Bygg ferdighetene som trengs for å bli et effektivt teammedlem i et Agile Release Train (ART) – og lære hvordan du kan samarbeide effektivt med andre team.

I løpet av dette kurset, får du en grundig forståelse av ART, hvordan det skaper verdi og hva du kan gjøre for å effektivt utføre rollen din ved hjelp av Scrum, Kanban og XP. Lær hvordan du skriver historier og deler opp Features i User Stories, planlegger og utfører iterasjoner og planlegger programinkrement.

Leading SAFe (2 dager)

I løpet av dette to dager lange kurset får deltakerne den kunnskapen som er nødvendig for å ha en overordnet oversikt over Scaled Agile Framework® (SAFe®) og dens underliggende prinsipper hentet fra Lean, System Thinking, Agile-utvikling, product Development Flow og DevOps .

Har du bestemt deg for et kurs eller workshop?

Du booker ved å ta kontakt med oss på epost hussam@diglab.no eller melding på linkedin https://www.linkedin.com/company/diglab-as/

Kafferelaterte kurs hos Yalla yalla kaffe

Lær deg alt om kaffe, dens oppriennelse, smaker og hvordan den brennes og brygges på en god måte. La deg rive med og opplev noe utenom det vanlige! Arrangementet kan være teambuilding, bursdag, bli kjent eller lignende.

Tilbake til kurskategorier

Det handler om Folk og Flyt. Kategoriseringen slik vi har satt den sammen er basert på erfaringer høstet gjennom et langt liv kombinert med velprøvde prinsipper, praksiser og ferdigheter for å nå forretnings smidighet, også ved bruk av Lean Agile metoder.