Select Page

Bli en bedre versjon av deg selv med mer relevant kompetanse

Livslang læring har alltid vært et av hoved kjennetegnene til de beste lederne. Vi mener også at selvledelse og fortsatt faglig og personlig vekst krever livslang læring. Vi vil gjerne dele på den kompetansen vi har opparbeidet oss over mange år fra den globale IT-industrien. Våre kurs og workshops dekker det meste av det som kreves for å bringe en ide ut til sluttbrukerne i den digitale verden. Alle våre kurs og workshops er basert på på internasjonalt anerkjente og velprøvde prinsipper, praksiser og ferdigheter for å nå forretnings smidighet ved bruk av Lean Agile metoder.

 

Vi lærer sammen

Fagfelt du kan utvikle deg i

Ledelse

Lær å formulere en klar visjon, sette mål og lede organisasjonen mot suksess på en moderne  måte. Vi fokuserer på strategisk analyse, implementering og evaluering.

Organisasjonskultur

Lær de rette verktøyene  og strategier for å skape en lærende organisasjon der folk trives, innoverer og skaper verdi både for virksomheten og for kundene! Vi bygger grunnmuren for suksess

Produkt Management

Det er vanskelig å beherske produktledelse – det er enda vanskeligere å utmerke seg i rollen. For å lykkes som produktsjef må du være strategisk, påvirke uten autoritet, styre prosesser taktfullt og generere innsikt.

Teknologisk kvalitet

Innebygd kvalitet er alfa og omega for raske leveringer og realisering av gevinst i markedet. Vi lærer teknikker og metoder som gir oss denne muligheten.

Teamutvikling

Lær hvordan du bygger gode effektive, motiverte og fleksible team som skaper kontinuerlig verdi og innfrir forventningene både i dag og i morgen.

Flyt

Teknikker og ferdigheter for å sørge for kontinuerlig flyt av verdi. Målet er å bygge fleksibel, innovativ og tilpasningsdyktig virksomhet

Alle kurs og workshops

Vil du heller se alle kurs og workshops vi tilbyr i en og samme liste? Her kan du få en slik oversikt som du kan bla gjennom. Finner du ikke noe du gjerne vil ha, ta kontakt så ordner vi det muligens!