Select Page

Teknologisk kvalitet

Det handler om folk og flyt®

 

Innebygd kvalitet er alfa og omega for raske leveringer og realisering av gevinst i markedet. Vi lærer teknikker og metoder som gir oss denne muligheten.

 

Agile Software Engineering ( 3 dager)

Programvareutvikling har endret seg kraftig med introduksjonen av Lean-Agile og DevOps prinsipper og praksiser. Nye ferdigheter og tilnærmingsmetoder hjelper organisasjoner med å levere programvaresentriske løsninger raskere, mer forutsigbart og med høyere kvalitet.

Deltakere lærer hvordan kontinuerlig flyt av verdi og innebygd kvalitet er muliggjort av moderne praksiser, inkludert XP, atferdsdrevet utvikling (BDD) og testdriven utvikling (TDD). Vi ser videre på modelleringsteknikker som SOLID, design patterns, abstraksjon, innkapsling og hvordan dette passer inn i den overordnete løsningskonteksten. 

SAFe for Architects ( 3 dager)

Kurset gjør det mulig for System, Solution og Enterprise Arkitekter å engasjere seg som effektive ledere og endringsagenter som samarbeider om å levere arkitektoniske løsninger av høy kvalitet.

Deltakerne utforsker rollene, ansvarsområdet og tankegangen til Agile arkitekter, lærer hvordan de kan samkjøre arkitektur og forretnings verdien for å skape kontinuerlig flyt og verdiskaping i store system. 

SAFe DevOps (2 dager)

For å konkurrere i et disruptivt globalt marked, trenger enhver organisasjon å levere verdifulle teknologiløsninger like raskt som forretningen trenger det. Det to dager lange, interaktive kurset hjelper mennesker på tvers av tekniske, ikke-tekniske og lederroller å jobbe sammen for å optimalisere verdistrømmen fra ende til ende. 

Agile retrospective (1 dag)

Her lærer vi hvordan man fasiliteterer gode retrospektive der man bygger tillit, transparens for å kunne drive kontinuerlig forbedring. Vi øver på forskjellige metoder for å drive brainstorming, identifisering av forbedringer og oppfølging av avtalte tiltak.

Har du bestemt deg for et kurs eller workshop?

Du booker ved å ta kontakt med oss på epost hussam@diglab.no eller melding på linkedin https://www.linkedin.com/company/diglab-as/

Kafferelaterte kurs hos Yalla yalla kaffe

Lær deg alt om kaffe, dens oppriennelse, smaker og hvordan den brennes og brygges på en god måte. La deg rive med og opplev noe utenom det vanlige! Arrangementet kan være teambuilding, bursdag, bli kjent eller lignende.

Tilbake til kurskategorier

Det handler om Folk og Flyt. Kategoriseringen slik vi har satt den sammen er basert på erfaringer høstet gjennom et langt liv kombinert med velprøvde prinsipper, praksiser og ferdigheter for å nå forretnings smidighet, også ved bruk av Lean Agile metoder.