Bygg opp din smidige kompetanse sammen med oss! Lean Agile coaching, mentoring og kursing.

våre erfaringer både lokalt og internasjonalt sikrer at du får rett verdi og kompetanse. Våre erfaringer rommer ledelse, mentoring og coaching, kursing, utvikling og forvaltning og prosjekt og programledelse.

Tjenester vi tilbyr

Vi kan bidra til din suksess

Kursing, utvikling og rådgivningstjenester innenfor en rekke områder med formål å øke din konkurransekraft gjennom økt kompetanse og bedre utnyttelse av dine ressurser.

Lean Agile coaching

Vet du hvor viktig det er å være smidig, men har vansker med å komme i gang? For mer enn 28 år har vi bidratt til smidig transformasjon og optimalisering av arbeidsprosesser både for små og større distribuerte team. Vårt viktigste verktøy er Sunn Fornuft. I tillegg er vi eksperter innen Agile Kata, SAFe, LeSS, Scrum, Kanban, XP og PMP. Vår komeptanse sikrer at foreslåtte løsninger gir deg høy verdi.

Kurs og sertifisering

Vi hjelper deg gjerne med å bygge opp teoretisk og praktisk kompetanse innen en rekke områder som Agile Kata, SAFe, Scrum, Kanban,  Servant Leadership, Kontinuerlig integrasjon og produksjonsetting, XP, System design, Arkitektur og flere.

Vi holder både kurs og workshops både fysisk og virtuelt. De fleste av våre kurs kan arrangeres både på kveldstid og i helgene. 

Utvikling

Erfarne designere, arkitekter, utviklere og prosjektledere bistår deg med å realisere drømmen uansett om den handler om app, web eller desktopputvikling. Vi benytter både gamle og toppmoderne språk og leverer alltid toppkvalitet. Våre teknologer bidrar med både, design, prorotyping, utvikling, testing og produksjonssetting. Vi dekker alle språk og databaseteknologier.

Right sourcing

Dedikerte team, midlertidige team, prosjektteam og enkelte individer som du kan ansette. Uansett valget vil vi bidra både med oppstart og kontinuerlig oppfølging. Dette sikrer en effektiv drift og en rimelig og fleksibel organisasjon.

Testavdelingsoppsett

For krevende kunder tilbyr vi «testoppsett» der vi utreder hvilke testelementer bør man implementere basert på nåværende situasjon og hvilke mål og ambisjoner man har. Dette gjør vi over tre faser. Kunden er godt involvert og har mulighet til å justere arbeidet hele tiden. 

Testing

Kartlegging, utforming og gjennomføring av teststrategier og tester som: funksjonell,  ytelse, konfigurasjon,  testautomatisering, , mobiltesting og test i skyen. Basert på mer enn 25 års erfaring og ved bruk av rett kompetanse og medarbeidere sikrer vi rett kvalitet i dine leveranser.

Hvordan

Profesjonelle tjenester og strategiske verktøy som gir deg mervrdi

Vi løser dine problemer mhp tilgang til høy kompetanse innen prosjektutvikling, testing, agile coaching og rådgivning. Vi leverer høy kvalitet til riktig pris ved å sette sammen team med høytkvalifiserte ressurser fra både Norge og utlandet. Våre sourcingstjenester som dedikerte team og prosjektteam gir deg den tilgangen du trenger for å få jobben gjort til riktig kvalitet og pris. De fleste oppdrag vi utfører for kunder er i hybride distribuerte team der vi har en eller flere lokale konsulenter med dedikert team fra utlandet.