Folk og Flyt

Det handler om folk og flyt®

 

Teknikker og ferdigheter for å sørge for kontinuerlig flyt av verdi. Målet er å bygge fleksibel, innovativ og tilpasningsdyktig virksomhet.

 

OKR Coach (2 dager)

Som en sertifisert OKR-coach vil du ha kunnskapen og evnen til å veilede og trene andre i implementeringen av OKR-er, hjelpe dem med å sette mål og nøkkelresultater som stemmer overens med organisasjonens mål, og sikre at OKR-prosessen effektivt implementeres og vedlikeholdes. Lær hvordan man utvikler gode og sunne OKRs. Lær teknikker som injiserer OKRs i de vanlige forretnings sykluser.
Forstå rollen til en OKR coach. Se sammenhengen mellom OKRs, virksomhets smidighet og teknologisk smidighet..

Smidig Kata/Agile Kata (1 dag)

Sertifiseringskurset Agile Kata Pro Level 1 (AKP I) er et interaktivt, aktivitets basert kurs hvor deltakerne får en dyp forståelse av Agile Kata og ansvaret som som hviler på skuldrene til en smidige coacher, bedriftsledere og hele det agile team. Agile Kata avdekker bedre måter å jobbe på ved elv å gjøre det og hjelpe andre med å gjøre det (ref. Agile Manifesto). Gjennom en kombinasjon av diskusjon og øvelser utvikler deltakerne en dyp forståelse av de underliggende prinsippene og teorien til Agile Kata, mens de lærer praksisene brukt av vellykkede smidige team.

Agile Kata coach (3 days)

An Agile Kata Coach is an individual seeking to master the integration of Agile coaching skills with the continuous improvement practices of the Agile Kata. Our dynamic course creates a unique experience for everyone interested in the application of this universal pattern for change. Participants will learn to apply the Agile Kata through deliberate practice and hereby improve team  performance, drive agile transformations, and business agility. Simultaneously, the course emphasizes developing essential coaching, mentoring, and teaching skills to lead agile teams effectively toward more agility. This comprehensive training will equip learners with the tools to serve as both Kata-lysts for agile change and role models for teams and leaders aiming for high performance.

Agile retrospective (1 dag)

Her lærer vi hvordan man fasiliteterer gode retrospektive der man bygger tillit, transparens for å kunne drive kontinuerlig forbedring. Vi øver på forskjellige metoder for å drive brainstorming, identifisering av forbedringer og oppfølging av avtalte tiltak.

Agile estimering (1/2 dag)

Her går vi gjennoim hva må til for å lage sunne estimater som gir forretningssiden nok tillitt til planlegging av markedseventer og utslipp av nye prodiukter og versjoner av eksisterende produkter. Vi lører også hvordan man bruker Planning Poker og andre estimeringsmetoder.

Agile problem solving (1/2 dag)

Vi går gjennom en velutprøvd mekanisme for analyse av problem, rotårsaksanalyse og identifisering av mulige løsninger og prioritering av disse. Vi øver også på å skrive veldefinerte problemstillinger. Et veldefinert problem er halvveis løst problem.

Master minding

Vil du tenke strategisk og kreativt rundt din forretning? Du vet jo allerede at den kunnskapen du har i dag har brakt deg der du er i dag, men vil ikke klare å dra deg dit du vil være i morgen. For å nå nye høyder må man utvide horisonten, lære nytt og være åpen for nye måter å gjøre ting på.  Vi kan hjelpe deg ved å stille våre erfaringer til rådighet. 

Noen av temaene som kan tenkes diskutert i slike sammenheng:

  • Hvordan designer jeg utviklingsteamene?
  • Er min organisasjon optimalt  satt opp?
  • Hvilken prosess skal vi benytte?
  • Hva med Waste management
  • Hvordan tilrettelegge for kompetanseutvikling?
  • Motivasjon blant mine ansatte
  • Samarbeid og konflikter
  • Hvordan kan vi oppnå bedre suksess?
  • Hva er det som holder bedriften tilbake?

SAFe for Teams (2 dager)

Bygg ferdighetene som trengs for å bli et effektivt teammedlem i et Agile Release Train (ART) – og lære hvordan du kan samarbeide effektivt med andre team.

I løpet av dette kurset, får du en grundig forståelse av ART, hvordan det skaper verdi og hva du kan gjøre for å effektivt utføre rollen din ved hjelp av Scrum, Kanban og XP. Lær hvordan du skriver historier og deler opp Features i User Stories, planlegger og utfører iterasjoner og planlegger programinkrement. Mer info om kurset kan leses på hjemmesiden til SAFe her: SAFe for Teams Course

SAFe Advanced Scrum Master (2 dager)

Kurset forbereder nåværende Scrum Masters for deres lederrolle for vellykket implementasjon av SAFe®.

Kurset dekker tilrettelegging for inter-team interaksjon for fruktbar og korrekt programgjennomføring og nådeløs forbedring. Vi utvider Scrum-paradigmet med en introduksjon av skalerbar Engineering og DevOps-praksis, anvendelsen av Kanban for å forenkle verdiflyten og støtte samhandling med arkitekter, produktmanagement og andre kritiske interessenter i større program- og bedriftssammenhenger. Kurset tilbyr også nyttige verktøy for å bygge høytytende team og utforsker praktiske måter å adressere Agile og Scrum antimønstre i bedriften. Mer info om kurset kan leses på hjemmesiden til SAFe her: SAFe Advanced Scrum Master Course

SAFe Release Train Engineer(3 dager)

Legge til rette for og muliggjøre levering fra ende til ende gjennom Agile Release Trains (ARTs) – og lære hvordan du bygger et ART med høy ytelse ved å utøve Servant Leadership og coaching – når du blir SAFe® 5 Release Train Engineer (RTE).

Kurset gir deg grundig forståelse av rollen og ansvaret til en Release Train Engineer (RTE) i SAFe. Mer info om kurset kan leses på hjemmesiden til SAFe her: SAFe Release Train Engineer Course

Leading SAFe (2 dager)

I løpet av dette to dager lange kurset får deltakerne den kunnskapen som er nødvendig for å ha en overordnet oversikt over Scaled Agile Framework® (SAFe®) og dens underliggende prinsipper hentet fra Lean, System Thinking, Agile-utvikling, product Development Flow og DevOps . Mer info om kurset kan leses på hjemmesiden til SAFe her: Leading SAFe Course 

SAFe Scrum Master ( 2 dager)

Deltakere lærer hvordan man kan bygge høypresterende Agile-team ved å utøver  servant leadership og fungere som rollemodell, og hvordan man kan trene disse teamene for å levere maksimal skalerbar forretningsverdi. SAFe 5 Scrum Master (SSM) -sertifisering beviser at innehaveren er klar til å utføre rollen som Scrum Master i et SAFe-miljø, og øke verdien for team og organisasjoner som implementerer SAFe. Mer info om kurset kan leses  her: SAFe Scrum Master kurs

Har du bestemt deg for et kurs eller workshop?

Du booker ved å ta kontakt med oss på epost hussam@diglab.no eller melding på linkedin https://www.linkedin.com/company/diglab-as/

Kafferelaterte kurs hos Yalla yalla kaffe

Lær deg alt om kaffe, dens oppriennelse, smaker og hvordan den brennes og brygges på en god måte. La deg rive med og opplev noe utenom det vanlige! Arrangementet kan være teambuilding, bursdag, bli kjent eller lignende.

Tilbake til kurskategorier

Det handler om Folk og Flyt. Kategoriseringen slik vi har satt den sammen er basert på erfaringer høstet gjennom et langt liv kombinert med velprøvde prinsipper, praksiser og ferdigheter for å nå forretnings smidighet, også ved bruk av Lean Agile metoder.