Ledelse

Det handler om folk og flyt®

 

Lær å formulere en klar visjon, sette mål og lede organisasjonen mot suksess på en moderne  måte. Vi fokuserer på strategisk analyse, implementering og evaluering.

 

OKR Executives(1 dag)

Dette kurset er den ultimate løsningen for ledere på C-nivå som ønsker å ta organisasjonens ytelse til neste nivå. Hvis du føler at teamet ditt mangler tverrfaglig orientering, åpenhet og ansvarlighet, eller bare trenger en strukturert tilnærming til målsetting og sporing, så er denne opplæringen akkurat det du trenger. Du vil lære om fordelene med OKR-tilnærmingen, beste praksis for implementering og hvordan du kan tilpasse tilnærmingen med organisasjonens strategiske mål. Programmet vårt er utviklet for å hjelpe deg med å få kunnskapen og ferdighetene som trengs for å ta informerte beslutninger om hvorvidt du skal implementere OKR-tilnærmingen, og på hvilke enheter og nivåer den skal brukes.

Profit Streams™: Growth Pricing Workshop (4 dager)

Workshopen kombinerer interaktive økter, samarbeidsøvelser og samtaler med teammedlemmene dine for å gjøre deg i stand til å:

 • Fullføre en Kundenytteanalyse(Customer Benefit Analysis) for å modellere de konkrete og immaterielle fordelene med løsningen din
 • Lage et øyeblikksbilde av de eksisterende prisvalgene dine som prisstrategi, struktur, spesifikasjoner og retningslinjer, slik at du kan identifisere de spesifikke endringene du gjør for å forbedre prismodellen din.
 • Forstå hvordan du konstruerer en Kundeavkastningsmodell (Customer ROI Model), inkludert den Totale Eierkostnaden (Total Cost of Ownership).
 • Identifiser de viktigste mulighetene for å forbedre prising og lisensiering.
 • Lag en plan for å implementere forbedringene.

Smidig Kata/Agile Kata (1 dag)

Sertifiseringskurset Agile Kata Pro Level 1 (AKP I) er et interaktivt, aktivitets basert kurs hvor deltakerne får en dyp forståelse av Agile Kata og ansvaret som som hviler på skuldrene til en smidige coacher, bedriftsledere og hele det agile team. Agile Kata avdekker bedre måter å jobbe på ved elv å gjøre det og hjelpe andre med å gjøre det (ref. Agile Manifesto). Gjennom en kombinasjon av diskusjon og øvelser utvikler deltakerne en dyp forståelse av de underliggende prinsippene og teorien til Agile Kata, mens de lærer praksisene brukt av vellykkede smidige team.

SAFe Executive workshop (1 dag)

Denne workshopen vil gi deg en dypere og bedre forståelse for problemene og utfordringene du står overfor og hvordan de kan løses på en bærekraftig måte. Videre vil workshopen legge vekt på din rolle i å lede en vellykket transformasjon med Scaled Agile Framework. Vi går langt dypt i diskusjonene der vi diskuterer konkrete smerter, kontekster, mål og hvordan man kan skape en lærende organisasjon. Ved å forstå og ta i bruk et Lean-Agile tankesett, vil du kunne anvende prinsippene for å forbedre kvaliteten på produktene og tjenestene dine i dagens marked. 

Lean Portfolio Management (2 dager)

I dette kurset får deltakerne de praktiske verktøyene og teknikkene som er nødvendige for å implementere Lean Portfolio Management-funksjonene: strategi, investeringer, agile porteføljedrift og Lean Governance.

Deltakere lærer å fange opp gjeldende og ønsket fremtidig tilstand i porteføljen sin med Portfolio Canvas-verktøyet der man også identifiserer viktige initiativer som kan bidra til måloppnåelse. Vi ser videre på verdistrømmer, prioriteringsmekanismer og hvordan man setter opp Lean Portfolio for maksimal ytelse. 

Master minding

Vil du tenke strategisk og kreativt rundt din forretning? Du vet jo allerede at den kunnskapen du har i dag har brakt deg der du er i dag, men vil ikke klare å dra deg dit du vil være i morgen. For å nå nye høyder må man utvide horisonten, lære nytt og være åpen for nye måter å gjøre ting på.  Vi kan hjelpe deg ved å stille våre erfaringer til rådighet. 

Noen av temaene som kan tenkes diskutert i slike sammenheng:

 • Hvordan designer jeg utviklingsteamene?
 • Er min organisasjon optimalt  satt opp?
 • Hvilken prosess skal vi benytte?
 • Hva med Waste management
 • Hvordan tilrettelegge for kompetanseutvikling?
 • Motivasjon blant mine ansatte
 • Samarbeid og konflikter
 • Hvordan kan vi oppnå bedre suksess?
 • Hva er det som holder bedriften tilbake?

Leading SAFe (2 dager)

I løpet av dette to dager lange kurset får deltakerne den kunnskapen som er nødvendig for å ha en overordnet oversikt over Scaled Agile Framework® (SAFe®) og dens underliggende prinsipper hentet fra Lean, System Thinking, Agile-utvikling, product Development Flow og DevOps .  

Har du bestemt deg for et kurs eller workshop?

Du booker ved å ta kontakt med oss på epost hussam@diglab.no eller melding på linkedin https://www.linkedin.com/company/diglab-as/

Kafferelaterte kurs hos Yalla yalla kaffe

Lær deg alt om kaffe, dens oppriennelse, smaker og hvordan den brennes og brygges på en god måte. La deg rive med og opplev noe utenom det vanlige! Arrangementet kan være teambuilding, bursdag, bli kjent eller lignende.

Tilbake til kurskategorier

Det handler om Folk og Flyt. Kategoriseringen slik vi har satt den sammen er basert på erfaringer høstet gjennom et langt liv kombinert med velprøvde prinsipper, praksiser og ferdigheter for å nå forretnings smidighet, også ved bruk av Lean Agile metoder.