Produkt management

Det handler om folk og flyt®

 

Det er vanskelig å beherske produktledelse – det er enda vanskeligere å utmerke seg i rollen. For å lykkes som produktsjef må du være strategisk, påvirke uten autoritet, styre prosesser taktfullt og generere innsikt; Hver alene er utfordrende, men mestrer du dem alle? Det er derfor vi er her.

 

Agile Product Management (3 dager)

Kurset smelter sammen kraften til Design Thinking med velprøvde SAFe-praksiser for å lage innovative løsninger som tilfredsstiller både strategien og visjonen i ditt selskap. Lær riktig tankesett, ferdigheter og verktøy for å lage vellykkede produkter, gjennom hele livssyklusen, ved hjelp av smidige teknikker.

Gjenkjenn hvordan kontinuerlig inspeksjon og research fremmer innovasjon og hjelper deg med å definere visjonen, strategien og veikartet for å vinne nye markeder.

SAFe Product Owner/Product Manager ( 2 dager)

Utvikle ferdighetene som trengs for levering av verdi i en Lean-bedrift ved å bli SAFe® 5 Product Owner / Product Manager (POPM). I kurset får deltakerne en grundig forståelse av hvordan de effektivt kan utføre sin rolle i et Agile Release Train (ART), hvordan man bruker Lean-thinking for å dekomponere Epics til Features og User Stories og avgrense disse og mye mer. Mer info om kurset kan leses på hjemmesiden til SAFe her: SAFe for Product Owner / Product Manager Course

Agile retrospective (1 dag)

Her lærer vi hvordan man fasiliteterer gode retrospektive der man bygger tillit, transparens for å kunne drive kontinuerlig forbedring. Vi øver på forskjellige metoder for å drive brainstorming, identifisering av forbedringer og oppfølging av avtalte tiltak.

Agile estimering (1/2 dag)

Her går vi gjennoim hva må til for å lage sunne estimater som gir forretningssiden nok tillitt til planlegging av markedseventer og utslipp av nye prodiukter og versjoner av eksisterende produkter. Vi lører også hvordan man bruker Planning Poker og andre estimeringsmetoder.

Agile problem solving (1/2 dag)

Vi går gjennom en velutprøvd mekanisme for analyse av problem, rotårsaksanalyse og identifisering av mulige løsninger og prioritering av disse. Vi øver også på å skrive veldefinerte problemstillinger. Et veldefinert problem er halvveis løst problem.

Master minding

Vil du tenke strategisk og kreativt rundt din forretning? Du vet jo allerede at den kunnskapen du har i dag har brakt deg der du er i dag, men vil ikke klare å dra deg dit du vil være i morgen. For å nå nye høyder må man utvide horisonten, lære nytt og være åpen for nye måter å gjøre ting på.  Vi kan hjelpe deg ved å stille våre erfaringer til rådighet. 

Noen av temaene som kan tenkes diskutert i slike sammenheng:

  • Hvordan designer jeg utviklingsteamene?
  • Er min organisasjon optimalt  satt opp?
  • Hvilken prosess skal vi benytte?
  • Hva med Waste management
  • Hvordan tilrettelegge for kompetanseutvikling?
  • Motivasjon blant mine ansatte
  • Samarbeid og konflikter
  • Hvordan kan vi oppnå bedre suksess?
  • Hva er det som holder bedriften tilbake?

Lean Portfolio Management (2 dager)

I dette kurset får deltakerne de praktiske verktøyene og teknikkene som er nødvendige for å implementere Lean Portfolio Management-funksjonene: strategi, investeringer, agile porteføljedrift og Lean Governance.

Deltakere lærer å fange opp gjeldende og ønsket fremtidig tilstand i porteføljen sin med Portfolio Canvas-verktøyet der man også identifiserer viktige initiativer som kan bidra til måloppnåelse. Vi ser videre på verdistrømmer, prioriteringsmekanismer og hvordan man setter opp Lean Portfolio for maksimal ytelse.

Har du bestemt deg for et kurs eller workshop?

Du booker ved å ta kontakt med oss på epost hussam@diglab.no eller melding på linkedin https://www.linkedin.com/company/diglab-as/

Kafferelaterte kurs hos Yalla yalla kaffe

Lær deg alt om kaffe, dens oppriennelse, smaker og hvordan den brennes og brygges på en god måte. La deg rive med og opplev noe utenom det vanlige! Arrangementet kan være teambuilding, bursdag, bli kjent eller lignende.

Tilbake til kurskategorier

Det handler om Folk og Flyt. Kategoriseringen slik vi har satt den sammen er basert på erfaringer høstet gjennom et langt liv kombinert med velprøvde prinsipper, praksiser og ferdigheter for å nå forretnings smidighet, også ved bruk av Lean Agile metoder.